Tiền có phải là vấn đề sống còn khi khởi nghiệp?

Vậy thực sự tiền có phải là vấn đề sống còn khi ?

“Tôi không đủ tiền” là một trong những lý do chính để ngăn cản mọi người khởi nghiệp. Nhưng liệu thực sự có đúng như vậy? Dưới đây là Infographic được thực hiện bởi Funders and Founders.

252718_18__35827_358_830002-984x1024

Vậy thực sự tiền có phải là ?

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>