Tiền có phải là vấn đề sống còn khi khởi nghiệp?

Vậy thực sự tiền có phải là ?

“Tôi không đủ tiền” là một trong những lý do chính để ngăn cản mọi người . Nhưng liệu thực sự có đúng như vậy? Dưới đây là Infographic được thực hiện bởi Funders and Founders.

252718_18__35827_358_830002-984x1024

Vậy thực sự tiền có phải là vấn đề sống còn khi khởi nghiệp?

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>