ý tưởng kinh doanh tốt

Tại sao một ý tưởng kinh doanh tốt chưa đủ để thành công

105977_16__6347_634_7821225

Bạn sẽ phải bước đi một cách thận trọng, tất nhiên một khi ý tưởng của bạn đã phát triển thành một doanh nghiệp, đối