thất bại của doanh nhân

Tại sao mỗi doanh nhân khởi sự nên học cách ăn mừng thất bại?

Tất nhiên, bạn có thể phải mất vài tháng hoặc thậm chí vài năm, nhưng cuối cùng bạn sẽ xác định được những sai lầm