Giám đốc điều hành Ron Bodkin

Bài học kinh nghiệm từ những giám đốc điều hành

cheer

Manion khuyến khích các doanh nghiệp phải chờ nếu họ nhìn thấy một cơ hội chưa rõ ràng. Ông nhắc nhở các doanh nghiệp rằng